Kitenzi​ ​kikuu​ ​huweza​ ​kutumika​ ​sambamba​ ​na​ ​kitenzi​ ​kingine​ ​kukamilisha​ ​sentensi.​ ​Katika sentensi​ ​zifuatazo​ ​bainisha​ ​vitenzi​ ​vilivyotumika.​ ​Sentensi​ ​ya​ ​kwanza​ ​ni​ ​mfano:

Question

(i) Aliyekuja​ ​atasafiri​ ​kesho. ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​

TS​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​T

(ii) Mgeni​ ​wangu​ ​amekwisha​ ​kuwasili.

(iii) Amina​ ​hakuataka​ ​kumuudhi.

(iv) Mafundi​ ​wangali​ ​wanashona​ ​viatu.

(v) Wataendelea​ ​kumsubiri​ ​hadi​ ​kesho.                                                                   (vi) Gari​ ​lilikuwa​ ​limeharibikia​ ​mlimani​ ​Kitonga.

Leave an answer

Sorry, you do not have permission to answer to this question .